Archive | Tư Liệu RSS feed for this section

các đề tài tâm linh lớp 5.2

Thể Xác – Linh Hồn: Linh hồn theo lý thuyết của Ngành Nhân Điện là các Băng Tần Năng Lực được chia như sau: Những linh hồn thấp được cảm nhận từ cạnh LX3 trở xuống. Những linh hồn tốt (ông bà tổ phụ) cảm nhận từ LX3 đến LX5. Những Đấng Thiêng Liêng (Thần, […]

Leave a comment Continue Reading →

CD Thầy hát năm 2001

file rip từ đĩa gốc dạng wav bằng phần mềm EAC để giữ chất lượng tốt nhất, khoảng 50mb/song track 1 track 2 track 3 track 4 track 5 track 6   check spec  

1 Comment Continue Reading →

tài liệu cấp 1 & 2

Ghi chú: công thức tập luyện trong tài liệu chỉ áp dụng cho học viên nhân điện thực hành sau khi đã được khai mở luân xa cấp 1 & 2

1 Comment Continue Reading →
Ebook: Minh triết và Giác ngộ (104 trang)

Ebook: Minh triết và Giác ngộ (104 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Ebook: “Bài học mới – Tâm linh mới – Con người mới” (46 trang)

Ebook: “Bài học mới – Tâm linh mới – Con người mới” (46 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Bài giảng lớp 13++: Não bộ người tiền sử (80 trang)

Bài giảng lớp 13++: Não bộ người tiền sử (80 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P2), 186 trang

Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P2), 186 trang

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P1), 216 trang

Buổi họp 9 ngày tại Tiel Hà Lan – 1998 (P1), 216 trang

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Buổi họp đặc biệt – Hà Lan 1996 (364 trang)

Buổi họp đặc biệt – Hà Lan 1996 (364 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →
Bài giảng lớp 11 và 12 đầu tiên – 2002 (140 trang)

Bài giảng lớp 11 và 12 đầu tiên – 2002 (140 trang)

CHÚ Ý: ACE nên download về và in ra đọc dần dần để lĩnh hội được nhiều điều từ Thầy và Thiêng Liêng. Đọc trên máy không tốt cho mắt anh chị em vì có những file dài đến hơn 300 đến hơn 580 trang A4, anh chị em càng không nên đọc lướt thoang thoảng cho xong, […]

Leave a comment Continue Reading →