Archive | Picture, Mp3, Video, Magezine… RSS feed for this section

các đề tài tâm linh lớp 5.2

Thể Xác – Linh Hồn: Linh hồn theo lý thuyết của Ngành Nhân Điện là các Băng Tần Năng Lực được chia như sau: Những linh hồn thấp được cảm nhận từ cạnh LX3 trở xuống. Những linh hồn tốt (ông bà tổ phụ) cảm nhận từ LX3 đến LX5. Những Đấng Thiêng Liêng (Thần, […]

Leave a comment Continue Reading →

CD Thầy hát năm 2001

file rip từ đĩa gốc dạng wav bằng phần mềm EAC để giữ chất lượng tốt nhất, khoảng 50mb/song track 1 track 2 track 3 track 4 track 5 track 6   check spec  

1 Comment Continue Reading →

tài liệu cấp 1 & 2

Ghi chú: công thức tập luyện trong tài liệu chỉ áp dụng cho học viên nhân điện thực hành sau khi đã được khai mở luân xa cấp 1 & 2

1 Comment Continue Reading →

Download VCD, DVD các cấp lớp

  VCD Lớp 4 tại Thái Lan  …. VCD Lớp 13++ đầu tiên File 3 File 4 VCD Lớp  13+, 13++ trong Khóa 13+, 13++, 16 Lớp 13+ Lớp 13++ file I Lớp 13++ file II Lớp 13++ file III …. DVD Lớp 16 Đầu tiên: 12 Đĩa Đĩa #1 Đĩa #2 Điã #3 Đĩa # […]

Leave a comment Continue Reading →