Archive | Tâm linh đất Việt RSS feed for this section

Ban Công Đồng

Vua Cha Bát Hải Động Đình tức Đấng A-di-đà hay danh trong Đạo Giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thái Cực. Ngài là Khối Sáng nơi phát xuất ra tất cả Đại Linh Quang và tất cả anh linh thấp cao bản thể của tế bào đến cây cỏ sinh vật. Tượng thờ Ngọc […]

Leave a comment Continue Reading →

Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên

Trong Nhị Bộ Lưỡng Nghi có một Đại Đỉnh Chân Linh cai quản phương Bắc, đã cùng 9 vị khác trong Đại Đỉnh Thập Tuyệt Chân Linh nhào nặn ra sự sống. Người mang danh Bảo Linh Thiên Tôn trong Đạo Giáo, một trong 3 ông Tam Thanh. Cách đây khoảng 3000 năm trước công […]

Leave a comment Continue Reading →

Tam Tòa Thánh Mẫu

(Điện thờ tam tòa thánh mẫu tại chân Hoành Sơn bài trí tượng thờ như trên) Tuy Chiêm Thành bị xóa bỏ nhưng phát xuất đế chế là nước Phù Nam, tâm linh đất nước phát xuất từ Ấn Độ nơi đã sinh ra xứ giả đạo Phật là thái tử Tất-Đạt-Đa. Các vua Hùng […]

Leave a comment Continue Reading →

Tiên chúa Liễu Hạnh

Bé trai mất sớm, bé gái mất sớm được thờ tự trong nhà rồi được nhà Thánh phong tước thì được gọi là ông mãnh, bà cô. Trong họ có ông mãnh tổ hay bà cô tổ giúp họ tộc phát triển tâm linh. Đất nước Việt Nam sau thời nhà Mạc bị chia rẽ […]

Leave a comment Continue Reading →