Archive | Khóa Ứng dụng Khoa học và Tâm linh RSS feed for this section

Video Thầy hát vào cuối lớp 20

 

Leave a comment Continue Reading →

Khóa Ứng dụng Khoa học và Tâm linh

  ỨNG DỤNG KHOA HỌC TÂM LINH I (Lớp 19) Tập luyện ra ngoài không gian. Thực hành các công thức giải quyết tận gốc các vấn đề đau khổ, bế tắc vật chất, tâm linh. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; khoa học; tâm linh bằng các công thức đặc biệt. ỨNG DỤNG KHOA […]

Leave a comment Continue Reading →